Lokala utvecklingsplaner I Eksjö kommun

Vid en inspirationsträff 2010, därHela Sverige Ska Leva medverkade,framkom ett intresse från flera avsamhällsföreningarna i Eksjökommuns mindre samhällen för attta fram egna lokala utvecklingsplaner.Med hjälp av det material somtagits fram av Hela Sverige ochStudieförbundet Vuxenskolan sökteEmilkraften projektmedel för att processleda arbetet.Syftet med projektet var att varje samhälle i Eksjö kommunskulle erbjudas hjälp i processen att ta fram egnalokala utvecklingsplaner därför vände vi oss iförsta hand till samhällsföreningarna i kommunen,men inbjudan gick ut till alla intresseradeav den egna ortens utveckling. Eksjökommun uppskattade arbetet som hjälpte demi det kommande arbetet med nya översiktsplaner.

Läs de lokala utvecklingsplanerna i pdf-format nedan:

Mariannelunds lokala utvecklingsplan

Ingatorps lokala utvecklingsplan

Bellö lokala utvecklingsplan

Bruzaholms lokala utvecklingsplan

Hults lokala utvecklingsplan

Höreda sockens lokala utvecklingsplan

Värne-Mellby lokala utvecklingsplan

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår