Emilkraften ekonomisk förening

Emilkraftens syfte är att vara ett forum för dialog mellan näringsliv, föreningsliv och medborgare med målsättning att stödja samhällsutvecklingen i den östra delen av Eksjö kommun.

Emilkraften har tre prioriterade utvecklingsområden:

Landsbygdsutveckling 

Stödja och finnas med som en naturlig part när andra aktörer vill genomföra gemensamhetsskapande aktiviteter eller utvecklingsprojekt.

Driva egna utvecklingsprojekt, med tilläggsfinansiering, utifrån bygdens lokala förutsättningar.

Stödja utvecklingen av det lokala föreningslivet, näringslivet och besöksnäringen.

Turism/Besöksnäring

Arbeta med strategisk utveckling av besöksnäringen 

Stödja de lokala turistaktörerna 

Utveckla kontakter med regionala turistföretag och samverkansorgan i Småland. 

Medborgarservice 

Erbjuda offentlig service

Hjälpa och vägleda medborgarna utifrån olika samhällsfrågor.

Läs mer om Emilkraftens arbete i vår folder här

Medborgare, näringsliv och kommun...

arbetar sida vid sida med den lokala utvecklingen i Mariannelund. 

Emilkraften fungerar som spindeln i nätet, ett forum och har blivit samhällets naturliga mötesplats och knutpunkt. Emilkraften arbetar i huvudsak med turism och offentlig service, dessutom driver vi utvecklingsprojekt. Emilkraften har ett utvecklat samarbete med lokala näringslivet och föreningarna i Mariannelund. 

Emilkraftens drivs av en ekonomisk förening.

Emilkraften i Mariannelund ekonomisk förening bildades 1999 och var då den första i sitt slag.

Huvudmän i den ekonomiska föreningen är:

  • Mariannelundsbygdens samhällsförening
  • Företagarföreningen i Mariannelund
  • Centrumkyrkan Mariannelund
  • Mariannelunds LRF-avdelning
  • HM IS
  • Mariannelunds och Hässleby hembygdsförening
  • Eksjö kommun

Styrelsen:

Ordförande:
Annelie Hägg

Vice ordförande: 
Gun Samuelsson - Mariannelundsbygdens samhällsförening

Ledamöter:
Pia Lockström - HM IS
Calle Hahl - Centrumkyrkan
Gertrud Larsson - LRF Mariannelunds avdelning
Lotta Andersson - Mariannelunds företagareförening
Anders Örmander - Hembygdsföreningen

Suppleanter
Markus Kyllenbeck - Eksjö kommun
Peter Fransson - Mariannelundsbygdens samhällsförening
Roger Olofsson - HM IS
Ingalill Sjöö - LRF Mariannelunds avdelning
Johnny Johansson - Mariannelunds företagareförening
Sara Salmonsson - Centrumkyrkan
Göran Gustavsson - Hembygdsföreningen

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår