Integritetspolicy & kakor

Varför har vi en integritetspolicy?

Vi på Emilkraften värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som Emilkraften samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med Emilkraften och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Emilkraften med postadressen Verdandigatan 5, 598 97 Mariannelund, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Emilkraften är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, detta genom dig som kontaktperson via det företag du representerar gentemot oss som kund eller privat som kund.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet som kontaktperson gentemot det företag som är kund till oss eller privat.
• För att ge dig information om Emilkraften och våra tjänster via det företag som du som kontaktperson representerar.
• För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
• För att kunna besvara dina frågor
• Bjuda in till event och evenemang
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:  Emilkraften behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden gentemot det företag som du är representant för.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster till det företag som du representerar gentemot kund till oss. Detta kan till exempel vara underleverantörer till Emilkraften.

Hur skyddar vi din personliga information?

Emilkraften vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs, eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Var lagras dina uppgifter?

Emilkraften lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot det företag som du representerar gentemot oss som kund.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du lämnar dina personuppgifter till Emilkraften ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss. Du kan kontakta oss på info@emilkraften.se för att få informationen skickad per post eller e-post.
Om du anser att de personuppgifter som Emilkraften har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@emilkraften.se. Emilkraften är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.
Emilkraften
Verdandigatan 5

598 97 Mariannelund
info@emilkraften.se
Tel: 0496-216 90
Dessa villkor har fastställts av Emilkraften och gäller från och med 2022-12-01

Cookie-policy / Kakor policy

Enligt lagen om elektronisk kommunikation behöver vi på ett eller annat sätt informera våra besökare om vi använder så kallade kakor på hemsidan. Det innebär att om kakor används måste du som besökare kunna ta reda på detta och välja om att godkänna det eller inte.

Vad är en kaka?

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Vad är syftet med bestämmelsen om kakor?

Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Kakor kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som en användare lämnar efter sig när han eller hon surfar på nätet.

Hur ska användare ge sitt samtycke till hantering av kakor på webbplatsen?

Som webbplatsinnehavare är vi skyldig att se till att användare samtycker till den hantering av kakor som sker på webbplatsen. Samtycke innebär något förenklat ett medvetet godkännande.

ContactForm will not work with current configuration! Please configure this component in admin by adding a ContactForm page and fill in the needed settings!
These settings are missing: mailto,

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår