O F F E N T L I G  S E R V I C E

Alla frågor är välkomna! Emilkraften uppnår i nära samarbete med myndigheter, förvaltningar och privata organisationer ett brett serviceutbud. Hjälp och vägledning kan erhållas på hemorten, vilket värderas högt av medborgarna. Med ett målinriktat och kreativt arbete samt ett stort mått nätverkskontakter förbättras den offentliga servicen ständigt och medverkar samtidigt för en positiv utveckling av Mariannelundsbygden.

 

Kriterier för medborgarkontor:

Tillgänglighet
Öppettiderna ska i möjligaste mån anpassas till medborgarens behov. Tillgängligheten via telefon och
e-post ska vara god.

Uppgifter
Förutom information och vägledning ska medborgarkontoret kunna ge hjälp med enklare ärenden relaterade
till de myndigheter man samarbetar med.

Brett utbud
Successivt ska samarbete med allt fler myndigheter utvecklas. Det gäller såväl kvantitet som kvalitet.

Bred kompetens
Personalen ska ha en bred kompetens i frågor som berör samhällslivets olika aspekter samt ett gediget IT-kunnande.

Nätverkskontakter
Styrelsens medlemmar och personalen ska kontinuerligt verka för att utveckla nya nätverkskontakter.

Inbjudande miljö
Medborgarkontoret ska inte vara en myndighetslokal utan av karaktären "attraktiv mötesplats".
Samtal i enskildhet ska kunna erbjudas.

Flexibilitet
Den nöjde medborgaren är det yttersta målet. Rutiner, arbetssätt och öppettider ska anpassas därefter.

IT-stöd
Bästa IT-stöd ska eftersträvas. Besökaren ska ha tillgång till IT-utrustning för informationssökning.

Demokrati
Personalen ska hålla demokratiaspekten levande, kunna informera medborgarna i samhällsfrågor samt fånga
upp idéer och förslag.

Forum
Medborgarkontoret ska utgöra en naturlig mötesplats, vara ett "nav" i det fortsatta utvecklingsarbetet.

                                                                 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår